Zásady zpracování osobních údajů

 Tyto zásady uvádí informace, kdy a jak na těchto internetových stránkách www.ponozkovna.cz budeme pracovat s vašimi údaji a jaká práva týkající se vašich osobních údajů máte. Pokud máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na telefonu +608 134 654.

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(„Nařízení“). 

 


 

Zpracování osobních údajů

Objednávka produktů

 1. Údaje: Na základě vaší objednávky zpracováváme osobní údaje, které v objednávce uvedete. Těmi jsou zejména: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČO/DIČ, název společnosti, adresa či sídlo a platební údaje (v zašifrované podobě), údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete.

 2. Důvod: Tyto osobní údaje zpracováváme pro vyřízení vaší objednávky, zaslání produktů, případně vyřízení reklamace. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Údaje zpracováváme také kvůli evidenci smlouvy, a pro případ, že by mezi námi vznikl spor. Zpracování je též nezbytné pro splnění naší právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů.

 3. Doba: Uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis nepožaduje, abychom uchovávali smluvní dokumentaci po dobu delší.

 4. Newslettery: Pokud jste našimi zákazníky, můžeme vám na e-mailovou adresu posílat obchodní sdělení týkající se relevantní nabídky po dobu 3 let od nákupu, pokud dobu neprodloužíte. Zasílání těchto e-mailů můžete samozřejmě odmítnout. Tento postup nám dovoluje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Přijímání těchto sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem odmítnout – například zasláním e-mailu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

  

Uživatelský účet

 1. Údaje: Pokud si na tomto webu zřídíte uživatelský účet, budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČO/DIČ, název společnosti, adresa či sídlo a heslo (v zašifrované podobě). Zpracovávat budeme i vaši historii objednávek, abychom vám příští objednávku co nejvíce usnadnili.

 2. Důvod: Všechny tyto údaje budeme zpracovávat kvůli administraci účtu a umožnění objednávky ve webovém rozhraní našeho obchodu. Při registraci do účtu se také můžete přihlásit k odběru novinek, tento postup upravuje další článek.

 3. Doba: Uvedené údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od posledního přihlášení, a to na základě souhlasu, který jste nám udělili během registrace. Ten můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo dopisu na adresu našeho sídla. Upozorňujeme však, že zpětvzetím přijdete o členské výhody, které z uživatelského účtu mohou vyplývat.

  

Dotazník spokojenosti

 1. Údaje: V rámci programu Ověřeno zákazníky od portálu Heureka.cz či Heureka.sk vám můžeme zaslat e-mailem dotazník spokojenosti, zpracováváme přitom vaši e-mailovou adresu a informace o obsahu objednávky.

 2. Důvod: Uvedené osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz.

 3. Doba: Osobní údaje pro tyto účely zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro zpracování dotazníku, nejdéle však 1 měsíc od provedení nákupu, kterého se týká dotazník, nesvědčí-li nám jiný právní důvod pro další zpracování.

 4. Námitka: Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku např. odmítnutím dotazníku v rámci objednávkového procesu nebo kliknutím na odkaz v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 


 

Cookies

 1. Na tomto e-shopu www.autoboro.cz používáme soubory cookies, a to za těmito účely:
  • fungování webových stránek či e-shopu
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení

 2. Cookies nezbytné pro funkčnost webu uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Tento postup nám umožňuje náš oprávněný zájem. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku prostřednictvím cookie lišty, v takovém případě ale nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 3. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti, vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě souhlasu, který nám můžete udělit prostřednictvím cookie lišty. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 4. Cookies pro cílení reklamy jsou také zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit opět prostřednictvím cookie lišty.

 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 


 

Správce osobních údajů

 Správcem vašich osobních údajů je společnost Borovec servis s.r.o., Sadová 79/7, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové , IČO: 49812149, DIČ: CZ49812149 v registru živnostenského úřadu magistrátu města Hradce Králové pod č.j.:C 4869/KSHK Krajský soud v Hradci Králové („Správce“). 

 


Na tomto webu zpracováváme následující cookies

 Nutné

Název: PHPSESSID
Účel: Zachovává nastavení uživatele na stránkách - obsah košíku, přihlášení uživatele, výběr preferovaného vozidla
Expirace: 14 dní
Přístup k informacím: ponozkovna.cz

Název: _nss
Účel: Prevence proti crosssite scripting
Expirace: Session
Přístup k informacím: ponozkovna.cz

Název: sid
Účel: Zachovává stav uživatele pro požadavcích na stránky
Expirace: Zachovává stav uživatele pro požadavcích na stránky
Přístup k informacím: p.imedia.cz

Název: DSID
Účel: Slouží ke sdílení aktivit uživatele skrze více zařízení pokud je využit Google účet
Expirace: 12 dní
Přístup k informacím: doubleclick.net

Název: CONSENT
Účel: Obsahuje informaci, zda byl udělen souhlas o užívání cookies pro Google produkty
Expirace: 17 let
Přístup k informacím: google.com

Název: OGPC
Účel: Povoluje funkcionalitu pro Google Mapy
Expirace: 4 měsíce
Přístup k informacím: google.com

Název: SIDCC
Účel: Ochrana proti neautorizovanému přistupu k uživatelským datům
Expirace: 1 hodina
Přístup k informacím: google.com

Název: SID, HSID
Účel: Obsahuje digitálně podepsané a kryptované údaje z Google účtu
Expirace: 2 roky
Přístup k informacím: google.com

Název: CONSENT
Účel: Obsahuje informaci, zda byl udělen souhlas o užívání cookies pro Google produkty
Expirace: 17 let
Přístup k informacím: google.cz 

Název: HSID
Účel: Obsahuje digitálně podepsané a kryptované údaje z Google účtu
Expirace: 2 roky
Přístup k informacím: google.cz

Preferenční

Název: PHPSESSID
Účel: Uložení zvoleného vozu nebo motorky, pro zvýšení komfortu při používání stránek
Expirace: Session
Přístup k informacím: ponozkovna.cz

Analytické

Název: OTZ
Účel: Sledování provozu webových stránek
Expirace: 1 měsíc
Přístup k informacím: google.com

 Název: UULE
Účel: Uložení geolokace pomocí zeměpisné šířky a délky
Expirace: 6 hodin
Přístup k informacím: google.com

 Název: _ga
Účel: Označuje doménu pro měření návštevnosti v Google Analytics
Expirace: 1 hodina
Přístup k informacím: ponozkovna.cz

 Název: _gid
Účel: Ukládá informace o tom, jak návštěvník používá stránku pro Google Analytics
Expirace: 1 den
Přístup k informacím: ponozkovna.cz

 Název: _gcl_au
Účel: Ukládá informace o měření konverzí pro Google Analytics
Expirace: 4 měsíce
Přístup k informacím: ponozkovna.cz

Název: 1P_JAR
Účel: Google Analytics
Expirace: 1 měsíc
Přístup k informacím: google.com

 Název: S
Expirace: Session
Přístup k informacím: google.com

Marketingové

Název: __gfp_64b
Expirace: 1 měsíc
Přístup k informacím: seznam.cz

Název: sid
Přístup k informacím: seznam.cz

Název: _ga
Expirace: 2 roky
Přístup k informacím: seznam.cz

 Název: sznrus
Expirace: 4 dny
Přístup k informacím: seznam.cz

Název: lps
Expirace: 1 měsíc
Přístup k informacím: seznam.cz

Název: udid
Expirace: 1 měsíc
Přístup k informacím: seznam.cz

Název: APNUID
Expirace: 6 měsíců
Přístup k informacím: seznam.cz

Název: euconsent-v2
Expirace: 1 měsíc
Přístup k informacím: seznam.cz

Název: cmppersisttestcookie
Expirace: 5 dní
Přístup k informacím: seznam.cz

Název: ftxt_pref
Expirace: 1 měsíc
Přístup k informacím: seznam.cz

Název: ftxt
Expirace: Session
Přístup k informacím: seznam.cz

Název: __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PSID, __Secure-3PAPISID
Účel: Slouží pro zaměření se na návštěvníka aby mu stránka poskytla dobrou personalizovanou nabídku pomocí zaměřené reklamy
Expirace: 2 roky
Přístup k informacím: google.cz

Název: SAPISID, SSID
Účel: Umožňuji Google zaznamenávat informace o uživateli pro videa na Youtube
Expirace: 2 roky
Přístup k informacím: google.cz

Název: NID
Účel: Google ukládá nastavení pro danou stránku
Expirace: 7 měsíců
Přístup k informacím: google.cz

Název: __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSIDCC
Účel: Slouží pro zaměření se na návštěvníka aby mu stránka poskytla dobrou personalizovanou nabídku pomocí zaměřené reklamy
Expirace: 2 roky
Přístup k informacím: google.com

Název: SAPISID, SSID
Účel: Umožňuji Google zaznamenávat informace o uživateli pro videa na Youtube
Expirace: 2 roky
Přístup k informacím: google.com

Název: APISID
Účel: Slouží pro zaměření se na návštěvníka aby mu stránka poskytla dobrou personalizovanou nabídku pomocí zaměřené reklamy
Expirace: 2 roky
Přístup k informacím: google.com

Název: NID
Účel: Google ukládá nastavení pro danou stránku
Expirace: 7 měsíců
Přístup k informacím: google.com

Název: IDE
Účel: Ukládá informace o tom, že uživatel navštívil stránku skrze Google Ads nebo Youtube
Expirace: 2 měsíce
Přístup k informacím: doubleclick.net

Název: RUL
Účel: Slouží k identifikaci, zda stránka z reklamy byla správně zobrazena
Expirace: 4 dny
Přístup k informacím: doubleclick.net 

 


Kdo nám se spracování napomáhá?

 1. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je např.:
  • poskytovatel webhostingu
  • poskytovatel nástroje pro řízení firmy
  • poskytovatel marketingového softwaru
  • poskytovatel software pro zlepšení kvality zákaznické péče
  • poskytovatel telefonního systému
  • poskytovatel chatové aplikace na webových stránkách
  • poskytovatel účetního software
  • poskytovatel služeb účetnictví
  • poskytovatelé doručovacích a přepravních služeb
  • poskytovatelé platebních bran
  • a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme

 2. Pokud vás zajímá, kdo konkrétně nám tyto služby poskytuje, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.


Jaká máte práva?

Podle Nařízení máte v souvislosti s ochranou osobních údajů právo:

 • odvolat svůj souhlas
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy správce
 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování
 • brátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad na ochranu osobních údajů, případně na soud.
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz